Rekrutacja na edycję letnią 2019/2020

tel.: 608 800 461  ●  podyplomowe@humanum.pl

Zarządzanie w Agrobiznesie

MBA

Akredytacje

#educationforsuccess

Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą w Warszawie jest uczelnią niepubliczną utworzoną na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (DSW.WUN.6010.1.2018.6.K.N.), wpisana do Ewidencji Uczelni Niepublicznych w Polsce pod numerem 383, posiadająca uprawnienia do kształcenia na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych.

PARTNER STRATEGICZNY

PROGRAMU Executive MBA

Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE W AGROBIZNESIE (MBA) realizowane z Apsley Business School w Londynie prowadzą do możliwości uzyskania dodatkowego dyplomu brytyjskiego Partnera

PARTNERZY

PROGRAMU Executive MBA

LIMBURG GRADUATE SCHOOL of BUSINESS
(Maastricht, Holandia)

SWISS SCHOOL OF MANAGEMENT
(Rzym, Włochy)

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW