Rekrutacja na edycję letnią 2019/2020

tel.: 608 800 461  ●  podyplomowe@humanum.pl

Studia Podyplomowe

Zarządzanie w Agrobiznesie MBA

Dyplomy i uprawnienia

#edukacjadlasukcesu

#educationforsuccess

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Zarządzanie w Agrobiznesie MBA

NABYWAJĄ UPRAWNIENIA

  • Kwalifikacje wykształcenia dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (Art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019r. poz. 1302, 1309, 1571, 1655)

OTRZYMUJĄ DYPLOMY:

W języku Polskim

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 września 2018 r. Poz. 1791)
  • dyplom o uzyskaniu kwalifikacji wykształcenia dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182)
  • dyplom o nadaniu tytułu zawodowego: Zarządzanie w Agrobiznesie MBA
Fakultatywnie w języku angielskim
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych(zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce)
  • dyplom o nadaniu tytułu MBA z akredytacją Apsley Business School w Londynie (Wielka Brytania)
  • dyplom o nadaniu tytułu zawodowego: Zarządzanie w Agrobiznesie MBA

uprawnienia fakultatywne

Certyfikaty wydawane przez INSTYTUT SZKOLEŃ I ROZWOJU – Collegium Humanum

  • Audytor wewnętrzny przemysłu spożywczego i sektora pasz wg IFS oraz GMP+
  • Audytor i pełnomocnik ISO2200 oraz HACCP
  • Menedżer ds. zespołu HACCP

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW