Master of Business Administration (MBA)

Zarządzanie w Agrobiznesie

REKRUTACJA NA NOWĄ EDYCJĘ DO 30 września 2023 LIMIT MIEJSC!

INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW (IOS) REKRUTACJA W KAŻDYM CZASIE!

REKRUTACJA NA NOWĄ EDYCJĘ DO 
30 września 2023 LIMIT MIEJSC!

INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW (IOS)
REKRUTACJA W KAŻDYM CZASIE!

Rekrutacja trwa

LIMIT MIEJSC

#edukacjadlasukcesu

#educationforsuccess

Decyduje kolejność zgłoszeń

Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (MBA)– Zarządzanie w Agrobiznesie organizowane przez Collegium Humanum w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie to najbardziej rozpoznawalne i prestiżowe w Polsce kwalifikacje menedżerskie, które uzyskały Klasę Profesjonalną w Ratingu Programów MBA Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum 2020. Partnerami Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Agrobiznesie TÜV SÜD Polska.

Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Agrobiznesie to studia podyplomowe skierowane do menedżerów związanych zawodowo z rynkiem produktów spożywczych i paszowych, rynkiem rolnym oraz zarządzaniem gospodarką leśną.

Studia  MBA – Zarządzanie w Agrobiznesie są prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą oraz Ustawą  z dnia 20 lipca 2018 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

MBA pozwala nie tylko posiąść specjalistyczną wiedzę związaną z nowoczesnymi metodami zarządzania, przekazywaną przez najwyższej klasy ekspertów, ale także umiejętności związane z logistyką, przetwórstwem pasz i produktów spożywczych (pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), wymaganiami prawnymi, normami i standardami międzynarodowymi, które zapewniają jakość i bezpieczeństwo produktów na wszystkich etapach łańcucha dostaw, od płodu rolnego do produktu gotowego.

Wiedza z zakresu gospodarki leśnej oraz systemów zarządzania środowiskiem jest niezbędna do prowadzenia działalności związanej z zarządzaniem plantacjami, niezależnie, czy mają one charakter ekologiczny, czy komercyjny.

Absolwent MBA posiądzie wiedzę z dziedziny ekonomii w zarządzaniu organizacją należącą do branży rolniczej. Studia szeroko poruszają temat pozyskiwania środków finansowania ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych. Zarządzanie w Agrobiznesie MBA to wyjątkowa możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu zarządzania w branży rolno-spożywczej.

Absolwenci studiów MBA – Zarządzanie w Agrobiznesie nabywają uprawnienia:

  • Kwalifikacje wykształcenia dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (Art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019r. poz. 1302, 1309, 1571, 1655)
  • Kwalifikacje rolnicze, (zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 2 lit. c Ustawy a dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (z późn. zm). uzyskanie kwalifikacji nadających uprawnień do zakupu gruntów rolnych w myśl ww. ustawy oraz pozwoli prowadzącemu gospodarstwo rolne nabyć kwalifikacji rolnicze wymaganych w PROW 2014-2020. 

Kompetencje fakultatywne:

  • Audytor wewnętrzny przemysłu spożywczego i sektora pasz wg IFS oraz GMP+
  • Audytor i pełnomocnik ISO2200 oraz HACCP
  • Menedżer ds. zespołu HACCP

MBA w Collegium Humanum podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa w Business Graduates Association (BGA) należącym do BGA&AMBA w Londynie. Uczelnia należy do Pracodawców RPCEEMANthe International Association for Management Development in Dynamic SocietiesKonferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP), a także Principles for Responsible Management Education (PRME) – działającego pod auspicjami ONZ, The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) w USA, oraz International Network for Quality Assurance Agencies (INQAAHE).

Akredytacje i członkostwa

Partner strategiczny

TÜV SÜD to blisko 150 lat doświadczenia w działaniach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa praktycznie we wszystkich obszarach przemysłu i usług. Ponad 19.000 pracowników naszej firmy w ponad 600 lokalizacjach na całym świecie świadczy usługi w zakresie badań, certyfikacji, szkoleń i usług technicznych. Jesteśmy jedną z największych jednostek certyfikujących na świecie. Jednak siła naszej marki wynika z tego, że nasi pracownicy są specjalistami najwyższej klasy, którzy zawsze są gotowi sprostać wymaganiom naszych klientów.

ATUTY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Zarządzanie w Agrobiznesie MBA

Wykłady i praktyczne ćwiczenia

w soboty i niedziele (w centrum Warszawy)

Prestiżowi wykładowcy

Zajęcia prowadzone przez czołowych polskich specjalistów z zakresu bezpieczeństwa żywności i pasz, praktyków, radców prawnych, auditorów branży spożywczej;

Personalny kontakt z wykładowcami

Dzięki prowadzeniu zajęć w kameralnych grupach (max. 30 osób), możliwa jest szeroka dyskusja z wykładowcami, indywidualne rozmowy i konsultacje;

Jasne i rzeczowe przekazywanie wiedzy

Przekazywanie trudnej wiedzy prawniczej i technicznej, odbywa się w jasny, rzeczowy, dostosowany do potrzeb Słuchaczy sposób;

Praktyczne podejście

W ramach zajęć, szczególnie ćwiczeń i warsztatów Słuchacze poznają praktyczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności i pasz na całej długości łańcuch dostaw;

Ujęcie specjalistyczne

Studia obejmują szereg zajęć dotyczących specyfiki branży AGRO: audit, controlling, Supply Chain Management, systemy zapewnienia jakości;

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.