tel.: 608 800 461  ●  podyplomowe@humanum.pl

Master of Business Administration (MBA)

Zarządzanie w Agrobiznesie

Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja trwa

LIMIT MIEJSC

#edukacjadlasukcesu

#educationforsuccess

Decyduje kolejność zgłoszeń

Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Agrobiznesie  to studia podyplomowe skierowane do menedżerów związanych zawodowo z rynkiem produktów spożywczych i paszowych, rynkiem rolnym oraz zarządzaniem gospodarką leśną.

Ten profilowany kierunek pozwala nie tylko posiąść specjalistyczną wiedzę związaną z nowoczesnymi metodami zarządzania, przekazywaną przez najwyższej klasy ekspertów, ale także umiejętności związane z logistyką, przetwórstwem pasz i produktów spożywczych (pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), wymaganiami prawnymi, normami i standardami międzynarodowymi, które zapewniają jakość i bezpieczeństwo produktów na wszystkich etapach łańcucha dostaw od płodu rolnego do produktu gotowego.

Wiedza z zakresu gospodarki leśnej oraz systemów zarządzania środowiskiem jest niezbędna do prowadzenia działalności związanej zarządzaniem plantacjami niezależnie czy mają one charakter ekologiczny czy komercyjny. 

Słuchacz posiądzie wiedzą z dziedziny ekonomii w zarządzaniu organizacją należącą do branży rolniczej 

Studia szeroko poruszają temat pozyskiwania środków finansowania ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych.

Zarządzanie w Agrobiznesie MBA to wyjątkowa możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu zarządzania w branży rolno-spożywczej

Naszymi wykładowcami są eksperci bezpośrednio związani z rynkiem spożywczym i paszowym.

Należą do nich audytorzy, specjaliści z jednostek certyfikacyjnych, inspektorzy weterynaryjni czy przedstawiciele najwyższego kierownictwa przedsiębiorstw bezpośrednio związanych z branżą spożywczą.

Absolwenci studiów Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Agrobiznesie nabywają uprawnienia i kompetencje:

  • do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w Agrobiznesie jest dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 lit. c Ustawy a dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (z późn. zm). 
  • studia  podyplomowe są prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju  Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą oraz Ustawą  z dnia 20 lipca 2018 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Kompetencje fakultatywne:

  • Audytor wewnętrzny przemysłu spożywczego i sektora pasz wg IFS oraz GMP+
  • Audytor i pełnomocnik ISO2200 oraz HACCP
  • Menedżer ds. zespołu HACCP

Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja trwa

ATUTY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Zarządzanie w Agrobiznesie MBA

Wykłady i praktyczne ćwiczenia

w soboty i niedziele (w centrum Warszawy)

Prestiżowi wykładowcy

Zajęcia prowadzone przez czołowych polskich specjalistów z zakresu bezpieczeństwa żywności i pasz, praktyków, radców prawnych, auditorów branży spożywczej;

Personalny kontakt z wykładowcami

Dzięki prowadzeniu zajęć w kameralnych grupach (max. 30 osób), możliwa jest szeroka dyskusja z wykładowcami, indywidualne rozmowy i konsultacje;

Jasne i rzeczowe przekazywanie wiedzy

Przekazywanie trudnej wiedzy prawniczej i technicznej, odbywa się w jasny, rzeczowy, dostosowany do potrzeb Słuchaczy sposób;

Praktyczne podejście

W ramach zajęć, szczególnie ćwiczeń i warsztatów Słuchacze poznają praktyczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności i pasz na całej długości łańcuch dostaw;

Ujęcie specjalistyczne

Studia obejmują szereg zajęć dotyczących specyfiki branży AGRO: audit, controlling, Supply Chain Management, systemy zapewnienia jakości;

Poznaj nas bliżej

Wiedza, umiejętności i doświadczenie, pozwalają nam nauczać.

Sprawdź niepowtarzalny charakter naszych studiów.

Kadra naukowa

mgr Michał Jurczyk EMBA

Instytut kontroli wewnętrznej, audytu i optymalizacji

Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska

mgr Sandra Ciastek-Chwała

Image Factory

Ochnik S.A.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.