tel.: 608 800 461  ●  podyplomowe@humanum.pl

Studia Podyplomowe

Zarządzanie w Agrobiznesie MBA

Program studiów

#edukacjadlasukcesu

#educationforsuccess

Czas trwania: 2 semestry, 60 ECTS

Tryb niestacjonarny (sobota/niedziela)

Moduł 1
Zarządzanie w organizacjach AGRO

 • Marketing artykułów rolnych
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie zmianą i ryzykiem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR i Talent Management)
 • E-marketing, Social Media, Brand Management i PR
 • Zarządzanie projektami
 • Strategie marketingowe i biznesowe

Moduł 2
Przywództwo w zarządzaniu

 • Przywództwo i coaching
 • Negocjacje i mediacje (sieci handlowe, producenci)
 • Etyka biznesu i CSR
 • Psychologia zarządzania i decyzji menedżerskich
 • Supply Chain Management

Moduł 3
Ekonomia sektora AGRO

 • Ekonomika rolnictwa
 • Zarządzanie finansami – controlling zarządczy (Rachunkowość zarządcza)
 • Pozyskiwanie środków i źródeł finansowania w sektorze rolniczym
 • Biznesplan

Moduł 4
Prawo w sektorze AGRO

 • Odpowiedzialność prawna członków zarządów (CEO), dyrektorów finansowych (CFO) i członków rad nadzorczych
 • Prawo pracy
 • Prawo gospodarcze
 • RODO w Agrobiznesie

Moduł 5
Systemy zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności i pasz

 • System zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności IFS
 • System zarządzania bezpieczeństwem i jakością pasz GMP+
 • System zarzadzania gospodarką leśną i łańcuchem dostaw (PEFC, FSC)
 • Systemy zarządzania i bezpieczeństwa HACCP, ISO22000, EMAS

Opłaty promocyjne

(DOBROWOLNE)

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.