Master of Business Administration (MBA)

Zarządzanie w Agrobiznesie

Program studiów i organizacja

#edukacjadlasukcesu

#educationforsuccess

Czas trwania: 2 semestry, 60 ECTS

Tryb niestacjonarny (sobota/niedziela)

Moduł 1
Zarządzanie i przywództwo

 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie zmianą i ryzykiem
 • Zarządzanie talentami i zasobami ludzkimi (HR)
 • E-marketing, Social Media, Brand Management i PR
 • Przywództwo i coaching
 • Negocjacje i mediacje
 • Etyka biznesu i CSR
 • Psychologia zarządzania i decyzji menedżerskich
 • Supply Chain Management

Moduł 2
Prawo

 • Odpowiedzialność prawna członków zarządów i członków rad nadzorczych
 • Zarządzanie mieniem państwowym
 • Prawo pracy i RODO
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo rolne

Moduł 3
Agrobiznes i działalność rolnicza

 • Ekonomika rolnictwa i organizacja gospodarstw rolnych
 • Agrobiznes i marketing
 • Rachunkowość rolnicza
 • Systemy informatyczne w produkcji rolniczej
 • Zarządzanie procesami i projektami w działalności rolniczej
 • Fundusze EU w rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich
 • Technologie produkcji: roślinnej, zwierzęcej i dobrostan zwierząt
 • Nasiennictwo i nowoczesne trendy w hodowli roślin
 • Gleboznawstwo rolnicze i podstawy nawożenia
 • Technika rolnicza
 • Podstawy kontroli weterynaryjnej

Moduł 4
Zapewnianie bezpieczeństwa i jakości w zakresie produkcji żywności

 • System zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności IFS
 • System zarządzania bezpieczeństwem i jakością pasz GMP+
 • System zarzadzania gospodarką leśną i łańcuchem dostaw (PEFC, FSC)
 • Systemy zarządzania i bezpieczeństwa HACCP, ISO22000, EMAS

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • zaliczenie testu końcowego z programu studiów (przeprowadzonego w formie online – test jednokrotnego wyboru po ostatnich zajęciach)

Opłaty promocyjne

(DOBROWOLNE)

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.